صدای راستین خاطرات و یادگارهای ملت ایران
info@cafenostal.com

سه قلوهاىِ افسانه اى ايرانى و نوستالژی هایشان

الناز، طناز و گلناز و داستان آن پژو چهارصد و پنجِ قرمز: سه قلوهاىِ افسانه اى ايرانى به "كافه نوستال" پيوستند، كمپين خاطرات و "زيبايى دست نخورده" و مسيرهايى كه از كودكى ها و حياط خانه قديمى گذشته اند. الناز، طناز و گلناز سه قلوهاىِ همسان و مشابه هستند، حالت نادرى از چندقلوزايى كه سلول هاىِ حاصل از "زيگوت" سه قسمت شده اند. سال هزار و سيصد و هفتاد و يكِ خورشيدى است، پدر يكى از سه نفرى بود كه در كرج "پژو چهارصد و پنج" خريد و به بهانه آن، خانواده همان سال سفرى به شهرهاى شمال غربى كشور كردند. اينجا كارخانه دوست پدر در "تبريز" است، مادر هم از روى علاقه و براى ست كردن و هماهنگى با ماشين نوىِ همسرش، سه قلوها را قرمز پوش كرد. از همان سال ها بود كه "قرمز" به شكل رسمى به مشخصه و نشان خانوادگى ما تبديل شد. پدر سه قلوها از قرمز به عنوان نمادى از بى زماني ياد مى كند. زمان، خاطره ها، يادگارها، يادبودها و جاده ها مى گذرند و نوستالژى مى شوند اما "قرمز" همچنان مى ماند.

Iranian identical triplets Elnaz, Tannaz and Golnaz their names in order of birth are now fashion models based in london. They were sitting on the back of brand new red peugeot their father bought just few days earlier in family trip to tabriz in 1992. These days they are wellknown iranian models and trend on instagram. Tune in to read more about them in "cafenostal" website and see the "lady in red" photos from their childhood in iran.

 

 

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
برچسب‌ها