صدای راستین خاطرات و یادگارهای ملت ایران
info@cafenostal.com

کمپین زیبایی دست نخورده | Untouched Beauty

كمپين "زيبايى دست نخورده" يك حركت ملی و فرهنگی به سمت جرات بخشيدن و شهامت دادن به زنان برای نمايش چهره بدون آرايش، يا چهره حقيقی خودشان بدون وجود تحكم ها، الگوها و قالب های برساخته شده در جامعه. توانايى بازگرداندن و اعاده شخصيت اصيل زنانه و نمايش اصالت و زيبايى در تعريف های متكثر و متعددش و تلاش برای درهم شكستن، تابو شكنى، شمايل شكنى و بتواره برانداختن از چهره زنانه. واسازی و ساختارشكنى تقابل های دوتایی زشت و زيبا، جذاب و فاقد جذابيت، خوشگل و زشت از سپهر چهره های انسانى و ترسيم منشور و نقشه ای از همه رخ ها، نيمرخ ها، چهره ها و شكل ها.

كمپين "زيبايى دست نخورده" يك حركت ملی و فرهنگی به سمت جرات بخشيدن و شهامت دادن به زنان برای نمايش چهره بدون آرايش، يا چهره حقيقي خودشان بدون وجود تحكم ها، الگوها و قالب های برساخته شده در جامعه. توانايى بازگرداندن و اعاده شخصيت اصيل زنانه و نمايش اصالت و زيبايى در تعريف های متكثر و متعددش و تلاش برای درهم شكستن، تابو شكنى، شمايل شكنى و بتواره برانداختن از چهره زنانه. واسازی و ساختارشكنى تقابل های دوتایی زشت و زيبا، جذاب و فاقد جذابيت، خوشگل و زشت از سپهر چهره هاي انسانى و ترسيم منشور و نقشه ای از همه رخ ها، نيمرخ ها، چهره ها و شكل ها.

مفهوم "زيبايى" هميشه در رابطه با شناخت خود است، زيبايى و خودشناسى در هم تنيده شده اند، اين كه خود را بشناسيم و با تمام ترس ها، ترديدها و ضعف هايمان مواجه شويم، ويژگى هاي خوب و بد را با هم ببينيم و خودمان را در يك "كليت" درك كنيم. زيبايى توانايى پذيرفتن نواقص و سويه هاى پنهان ما است، اين ما هستيم كه قادر به ديدن ويژگي ها و صفات خودمان نيستيم، مثل عادت ديدن خودمان در آينه و عكس، از زاويه اي كه زيباتر باشد. اما حقيقت اين است كه اين زواياى پنهان در ما وجود دارند و توسط ديگران، دير يا زود ديده خواهند شد. هر زن، داراي ذات و گوهر مخصوص به خودش است، كه حقيقت وجودى اش را تشكيل مى دهد، حقيقتى كه همان زيبايى اصيل هر انسان است و بايد كشف شود.

 

ارسال تصاویر جهت پیوستن به کمپین زیبایی دست نخورده

زيبايى دست نخورده شرقى، سه قلوهاىِ ايرانى و ايستاده با "رولزرويس"

زيبايى دست نخورده شرقى، سه قلوهاىِ ايرانى و ايستاده با "رولزرويس"

صد ساله مثل رولز رويس، مثل شراب صد ساله، مثل مفهوم "زيبايى" كه بايد دوباره تعريف شود، زيبايى شرقى، گيسوان سياه، ابروهاىِ برنداشته و حضور سه قلوهاى ايرانى در كمپين "زيبايى دست...

ادامه مطلب
سه قلوهاىِ افسانه اى ايرانى و نوستالژی هایشان

سه قلوهاىِ افسانه اى ايرانى و نوستالژی هایشان

الناز، طناز و گلناز و داستان آن پژو چهارصد و پنجِ قرمز: سه قلوهاىِ افسانه اى ايرانى به "كافه نوستال" پيوستند، كمپين خاطرات و "زيبايى دست نخورده" و مسيرهايى كه از كودكى ها و...

ادامه مطلب
دخترِ گل فروش در خيابان هاىِ تهران

دخترِ گل فروش در خيابان هاىِ تهران

دخترِ گل فروش در خيابان هاىِ تهران، به "اتلس زيبايى" ملحق شويد، براىِ شركت در اين "كمپين" جهانى بشتابيد: نكيسا، دخترِ "كورد" و زاده چالوس است، در دانشگاه "رياضى محض" خوانده...

ادامه مطلب
شباهتِ زيبايى شرقى به موسيقى راكِ غربى

شباهتِ زيبايى شرقى به موسيقى راكِ غربى

شباهتِ زيبايى شرقى به موسيقى راكِ غربى، دخترانِ شرقى هم قبيله به كمپين "زيبايى دست نخورده" ملحق شويد، براىِ شركت در اين كمپين خاطره ساز و "نوستالژيك" بشتابيد: من "فرنوش" هستم،...

ادامه مطلب
برچسب‌ها