صدای راستین خاطرات و یادگارهای ملت ایران
info@cafenostal.com

حمایت از استارتاپ های ملی و بین المللی | startup

استارتاپ یک کسب و کاری است که بخشى از آن مبتنی بر فناوری هاى روز است. اما هر کسب و کار که بر پایه فناوری است، لزوما "استارتاپ" نیست، ولی همه استارتاپ‌ها به طرزی از خدمات وب، موبایل، اینترنت و تکنولوژی های جدید استفاده می‌کنند تا رشد بالایی داشته باشند و به تعداد کاربران بالایی برسند.

استارتاپ یک کسب و کاری است که بخشى از آن مبتنی بر فناوری هاى روز است. اما هر کسب و کار که بر پایه فناوری است، لزوما "استارتاپ" نیست، ولی همه استارتاپ‌ها به طرزی از خدمات وب، موبایل، اینترنت و تکنولوژی های جدید استفاده می‌کنند تا رشد بالایی داشته باشند و به تعداد کاربران بالایی برسند. امروزه در فضا و "اکوسیستم استارتاپی" دنیا هر روز استارتاپ های جدید و زیادی متولد می شوند که همه آنها در ابتدای امر وعده  آسان تر و با کیفیت کردن شرایط زندگی، کسب و کار، و آموزش را برای مشتریان شان می دهند اما در حقيقت آنها فقط بدنبال ایجاد یک مطلوبیت انحصاری برای یک مشتری هستند نه یک مطلوبیت همگانی و سرتاسری. در "كافه نوستال" به دنبال همكارى و تاسيس استارتاپ هایی هستيم که اهداف و مأموریتی بزرگتر از ساده تر کردن پروسه ها را دارند. استارتاپ هایی که به دنبال بهتر کردن دنیا به عنوان جایی برای زندگی هستند. به دنبال حل مشکلاتی که در بلند مدت تهدیدی برای نسل بشر اند.