صدای راستین خاطرات و یادگارهای ملت ایران
info@cafenostal.com

ديزنى لند | انیمشین و کاریکاتور

جامعه ای كه هنوز داشت تاريخ و گذشته اش را با سماور زغالی پدربزرگ، سيني های مسی و چرخ خياطی سينگر مادر بزرگ، گرام تپاز پدر و كوبلن های دست دوز مادرش تعريف می كرد. انيميشن ها، گجت ها، گوشى ها، كنسول ها و اسمارت فون هایی كه يكباره وارد شدند...

جامعه ای كه هنوز داشت تاريخ و گذشته اش را با سماور زغالی پدربزرگ، سيني های مسی و چرخ خياطی سينگر مادر بزرگ، گرام تپاز پدر و كوبلن های دست دوز مادرش تعريف می كرد. انيميشن ها، گجت ها، گوشى ها، كنسول ها و اسمارت فون هایی كه يكباره وارد شدند و به جهانی وارد شديم كه تجربه تصوير، چيزی از جنس در آغوش گرفتن معشوق بود، انگار تصوير ديجيتالى قرار بود بر همه دوری ها و گريه های شبانه، نقطه پايانی باشد، تصويرى كه می تواند يك لحظه آرمانی باشد، لرزش همه ديوارهای محكم، فرار از گم شدن.

برچسب‌ها