صدای راستین خاطرات و یادگارهای ملت ایران
info@cafenostal.com

تيمچه | برندها و کسب و کارها

استفاده و نگاه مصرف گرايانه به "گذشته" به يك تجربه عادى و مشترك در مقوله برندينگ و بازاريابى تبديل شده است. بسيارى از حوزه هاى توليد محصول و پروداكت ها، به ويژه حوزه هاى مرتبط با رويكردهاي متمركز بر نوآورى و خلاقيت، به كرات با موضوع و مقوله "محصولات قديمى" يا "رتروپروداكت" ها مواجه بوده اند ...

استفاده و نگاه مصرف گرايانه به "گذشته" به يك تجربه عادى و مشترك در مقوله برندينگ و بازاريابى تبديل شده است. بسيارى از حوزه هاى توليد محصول و پروداكت ها، به ويژه حوزه هاى مرتبط با رويكردهاي متمركز بر نوآورى و خلاقيت، به كرات با موضوع و مقوله "محصولات قديمى" يا "رتروپروداكت" ها مواجه بوده اند، محصولات و خدماتى كه از نظر جامعه مصرف كنندگان و مشتريان، با گذشته و خاطرات در تداعي هستند. در ميان اين محصولات و مقوله ها مي توان به مقوله ماشين مثل بيتل ها و فولكس غورباقه اي هاى تازه، كرويزر هاى پى تى، مينى ها، ژيان سيتروين و موسيقى مردمى و عامه پسند پاپ نظير تور ديوار از راجر واترز عضو سابق پينك فلويد، ركوردينگ و ضبط هاىِ تازه اى از ترانه هاى بيتل ها اشاره كرد كه نماد و نشانه هاى برجسته ای در حوزه خودشان هستند.

برچسب‌ها