صدای راستین خاطرات و یادگارهای ملت ایران
info@cafenostal.com

سمساری | عطیقه جات وآنتیک

عتيقه فروشي و اجناس قديمی برای من، يادآور رسالت و شغل پدر هستند، پدرى كه قهرمان ژيمناستيك بود، دبير ورزش، استاد دانشگاه و يك عتيقه باز و آنتيك شناس قهار، پدرى كه ميراثش را تحويل من داد، يك روح بيتاب براي تاريخ و گذشته. نامش "محمد حسين يونسيان" بود ...

                                                

عتيقه فروشي و اجناس قديمی برای من، يادآور رسالت و شغل پدر هستند، پدرى كه قهرمان ژيمناستيك بود، دبير ورزش، استاد دانشگاه و يك عتيقه باز و آنتيك شناس قهار، پدرى كه ميراثش را تحويل من داد، يك روح بيتاب براي تاريخ و گذشته. نامش "محمد حسين يونسيان" بود و پس از بازنشستگى جدى تر از هميشه، به سراغ عشق قديمي اش رفت، لذت غرق شدن در سماورهاى زغالى، طرح اتوهاىِ زغالى، مهر و نشان ظرف هاى چيني، سكه ها و مجموعه هاى كتب خطى و تمبرها، قفل ها و چراغ ها، خورجين و تسبيح سندل و شاه مقصود، كشكول و عصاى منتشاى درويشان، اين ها يادبودهاى پدر هستند. گذشته و زمان از دست رفته مثل عتيقه ها و اجناس آنتيك همواره در زمان حال ما حضور دارد، جامعه با گذر از تاریخ و پیمودن مسیری که به پایان تاریخ میرسد، بیش از هر زمانی به عتيقه هاى "زمان" نیاز دارد. وسايل قديمى و زمان از دست رفته که با همه دوره ها و مقاطع تاريخي اش به يكباره ما را تسخير مي كند.

برچسب‌ها