صدای راستین خاطرات و یادگارهای ملت ایران
info@cafenostal.com

رویداد های هنری | Art events

رويدادهاى هنرى و فرهنگى در كنار پويش ها، كمپين ها و سازمان هاى مردم نهاد، از بازوها و بخش هاى جدايى ناپذير "كافه نوستال" هستند.

رويدادهاى هنرى و فرهنگى در كنار پويش ها، كمپين ها و سازمان هاى مردم نهاد، از بازوها و بخش هاى جدايى ناپذير "كافه نوستال" هستند. اين مجموعه افتخار دارد كه همكارى با گالرى ها، نمايشگاه ها، موسسه ها، بنيادها، پژوهشكده ها، دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتى فرهنگى و هنرى را در اولويت و دستور كار خود قرار داده است. توليد محتوا جهت هنرمندان و نمايشگاه هاى هنرى، پوشش خبرى و كمپين هاىِ تبليغاتى جهت معرفى هنرمندان، گروه هاى هنرى، آرتيست ها و صاحبان آثار و مجموعه داران از رسالت ها و فعاليت هاى تيم "كافه نوستال" مى باشد.