صدای راستین خاطرات و یادگارهای ملت ایران
info@cafenostal.com

"پنجه آفتاب" حامى زيبايي طبيعى و اصالت تاريخى

ساده و طبيعى هم "زيبا" است با اين شعار قرار است اين جمعه دهم شهريور در كنار شما و با حضور علاقمندان و همراهان هميشگی مان، يك رويداد و نشست اجتماعى و فرهنگى برگزار شود. برای حضور در رویداد فرهنگی " پنجه آفتاب " لطفا از طریق فرم ذیل اقدام فرمایید.
كافه نوستال تقديم مى كند
رويداد فرهنگى "پنجه آفتاب"
حامى زيبايي طبيعى و اصالت تاريخى
جستجوى ريشه ها و الگوهاى زيبايي زن ايرانى در تاريخ، فرهنگ، جامعه و جهان
جمعه ده شهريور ١٣٩٦
ميدان فردوسى، مجتمع تجارت جهانى فردوسى، طبقه چهارم، فودكورت علاالدين، مجموعه كافه نوستال
ساده و طبيعى هم "زيبا" است

با اين شعار قرار است اين جمعه دهم شهريور در كنار شما و با حضور علاقمندان و همراهان هميشگي مان، يك رويداد و نشست اجتماعى و فرهنگى برگزار شود. عنوان اين رويداد فرهنگى را "پنجه آفتاب" گذاشته ايم، تا مرتبط با موضوع معيارها، سطح سليقه و دلايل تغيير الگوها در زيبايى چهره زن ايرانى باشد. اين رويداد را مى توان نخستين رويداد ملى و فرهنگى با محور "چهره زن ايرانى و نگاه به تغييرات و آسيب شناسى الگوهاى زيبايي" دانست كه در قالب جمعى و به شكل "تريبون آزاد" در كنار نمايش عكس و سخنرانى ارايه مى شود. در كنار "شما" هستيم براىِ شنيدن حرف ها، نظرات و ديدگاه هاى شما درباره زيبايي و خوانش تصاويرى از چهره زن ايرانى در طول تاريخ با سخنرانى نويسنده و بنيانگزار "كافه نوستال". سفرى در طول تاريخ و باستان شناسى چهره زن ايرانى در گذر زمان براى درك وضعيت فعلى و تعالى انديشه و نگاه به امر زيبا در صورت زنانه.