صدای راستین خاطرات و یادگارهای ملت ایران
info@cafenostal.com

دخترِ گل فروش در خيابان هاىِ تهران


دخترِ گل فروش در خيابان هاىِ تهران، به "اتلس زيبايى" ملحق شويد، براىِ شركت در اين "كمپين" جهانى بشتابيد: نكيسا، دخترِ "كورد" و زاده چالوس است، در دانشگاه "رياضى محض" خوانده اما مرگ نابهنگامِ پدر، شروعِ مسيرِ تازه اى در زندگى اش بود، تركِ تحصيل و كوچ خانواده به تهران، و تبديل شدن به گل فروشِ زيبايى در خيابان هاىِ تهران. پروژه "اطلس زيبايى" مسيرى براى تعريف دوباره و نمايش زيبايى هاي اصيل و طبيعى و دست نخورده زن و دختر ايرانى است، نام پروژه و كمپينى جهانى كه موردِ حمايت و مشاركت "كافه نوستال" است. فهمِ اين حقيقت كه زيبايي يك زن را خودش تعريف مي كند. عكس هاي خود را از طريق لينك تلگرام براىِ ما ارسال كنيد.


Nakisa is an Iranian Kurdish girl who was born in northern city of Chalus where she continued her studies. She is born from a marriage between a civil engineer father and an artist mother. She was studying pure mathematics at university. But the death of her father forced her to abandon the university and migrate to Tehran to help her family’s livelihood. Nakisa now earn money for herself and her family by selling flowers on the streets of Tehran. Thanks

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
برچسب‌ها