صدای راستین خاطرات و یادگارهای ملت ایران
info@cafenostal.com

دختران كوه نورد ايرانى در راه فتح قله فوجى ياما

پرونده ويژه: دختران كوه نورد ايرانى در راه فتح قله فوجى ياما

ما، هيچ، ما، نگاه: دخترانِ سرزمينِ پرشيا در ژاپن، گروه دختران كوه نوردِ ايرانى عازمِ فتحِ فوجى ياما در توكيو در سال هزار و سيصد و پنجاه و پنجِ خورشيدى. از آن اتفاق هاىِ عجيب و عَزم هاىِ راسخِ دهه پنجاه بود، گروهى از دخترانِ كوه نوردِ ايرانى تصميم مى گيرند تا براىِ فتحِ قله "فوجى ياما" عازمِ ژاپن شوند، در نهايت و پس از نامه نگارى ها با فدراسيون ها و سفارت خانه، در بهارِ سالِ هزار و سيصد و پنجاه و پنجِ خورشيدى، اين اتفاق و آرزو، برآورده مى شود و دخترانِ ايرانى در قالبِ يك تيم و مديران فنى و كادرِ پزشكى، راهى توكيو مى شوند. استقبالِ گرم و شايانى از دخترانِ ايرانى مى شود، از داخلِ هواپيما، سالنِ فرودگاه، ميزِ غذاخورى، هتل، گردش ها و بخش هاىِ گوناگون اين سفر، عكس هايى در آرشيو كافه نوستال وجود دارد، كه براىِ اولين بار انتشار يافته است. دورِ ميزِ صبحانه، با لباس هاىِ رسمى و گرمكن هاىِ ورزشى آديداس، هر كدام ژستِ مخصوصِ خودشان را دارند، زنان و دخترانِ ايرانى و شمايل هاىِ مقتدر و جذابشان كه به شكلِ اسرارآميزى در دهه پنجاه جا ماند، نگاه هاىِ خيره، ژست ها، دست ها، مدلِ آرايش و بستنِ موها، شيوه نشستن و آرامشِ فاقدِ خودنمايى، صورت هاىِ خوشرو و اصيل، و قله سرد، برفى، يخ زده و طوفانى "فوجى ياما" كه هنوز هم در حافظه اش، خاطراتِ محوى از گرماىِ وجودِ فاتحانِ ايرانى اش را در دهه پنجاهِ خورشيدى، حفظ كرده است.

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
برچسب‌ها