صدای راستین خاطرات و یادگارهای ملت ایران
info@cafenostal.com

بيانيه ماموریت "كافه نوستال"

اجراى ماموريت سازمانى و ايفاى نقش محوری در توسعه متوازن محورهاى فرهنگى، صنعتی و اقتصادی در مجموعه و ارتقای سطح فناوری ها در حوزه هاى نوستالژيا ماركتينگ، صنعت گردشگرى كافه محور، رتروبرندينگ، مديريت رسانه، مشاوره، توليد محتوا و خدمات ويژه مشتريان خاص به عنوان سازمان متعالی و پیشرو.

بيانيه ماموریت "كافه نوستال"

ایفای نقش محوری در توسعه فرهنگى، صنعتی، اقتصادی و ارتقای سطح فناوری در حوزه هاى خدمات نوستالژيا برندينگ، صنعت گردشگرى كافه محور، رتروبرندينگ، مديريت، مشاوره، برندينگ و خدمات ويژه به عنوان سازمان متعالی و پیشرو. در راستای استراتژی های پایدار کشور، نقشه جامع علمى كشور و سند چشم انداز ايران، و با عنايت به حفظ منافع ذینفعان، حضور در صنعت جهانی و تبديل شدن به يك برند ملى و بين المللى، گسترش و تنوع بخشيدن به فعالیتها با بهره گیری از فناورى روز دنیا، تعالی منابع انسانی، ارتقا کیفی و کمّی محصولات و خدمات تولیدی، ارایه مشاوره های بین المللی و نقش آفرینی در تعیین استانداردهای جهانی در فعالیتهای مورد نظر می اندیشیم.


 

ارزشهای محوری "كافه نوستال"

خانواده بزرگ "كافه نوستال" مشتمل بر سهامداران، مدیران و کارکنان، مشتريان و سازمان هاىِ همكار و جامعه گسترده مخاطبان، منشور اخلاقی ذیل را به عنوان ارزشهای محوری مجموعه تبیین و به آنها معتقد می‌باشند و در جهت رعایت این اصول در همه فعالیتهای مجموعه اهتمام می‌ورزند.


 

منشور اخلاقى "كافه نوستال"

ما متعهد به حفظ منافع کلیه ذینفعان هستیم.
ما متعهد به تلاش در جهت تحقق خود کفایی ملی هستیم.
ما متعهد به حفظ محیط زیست و کاهش آلاینده ها هستیم.
ما متعهد به تلاش مداوم در جهت ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات هستیم.
ما متعهد به رعایت تمامی اصول فرهنگى، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه هستیم.
ما متعهد به حفظ کرامت انسان بالاخص مخاطبان و همکارانمان هستیم.
ما متعهد به اطلاع رسانی شفاف و صداقت در تبلیغات هستیم.
ما متعهد به استفاده بهینه از منابع ملی هستیم.


 

منشور حقوق مخاطب و مشتری در "كافه نوستال"

مشتری حق دارد از کیفیت خدمات و محصولات، اطلاعات دقیق داشته باشد.
مشتری حق دارد از طریق یک سیستم تعریف شده با مدیریت شرکت در تماس باشد.
مشتری حق دارد از فرآيندها، مكانيسم ها و ساختار تعريف پروژه آگاه شود.
مشتری حق دارد به سلیقه خود پروژه ها، خدمات و محصولات را انتخاب کند.


 

اهداف "كافه نوستال"

تکیه بر تلاش فزاينده در ارائه بهتر خدمات

تکیه بر استفاده از استاندارد وتکنولوژی های روز در ارائه خدمات

کسب رضایت مشتریان از طریق توسعه کمیت خدمات وارتقاء توانمندی‌ها، مهارت وکیفیت خدمات

طراحی و تولید بسته ها و پروژه هاى فناورانه

ارائه راهکارهای نرم افزاری درحوزه های گوناگون کسب وکار

اجرای پروژه های خاص مشاوره، برندينگ و سرمايه گزارى در سطح ملی و منطقه ای

آموزش، استقرارو پشتیبانی حوزه هاى تخصصى

پژوهش در حوزه راهکارهای خدمات نوين صنعت گردشگرى كافه محور


 

چشم انداز "كافه نوستال"

پیشتاز در صنعت و خدمات فناورانه و نخستين مجموعه ارايه راهكارهاى "رتروبرندينگ"، "توليد محتواى داستان گويى بصرى" و استقرار در جايگاه سازمانی سرآمد در تولید کیفی و اقتصادی، فناوری و بومی سازی و حضور مداوم در بازارهای داخلی و خارجی


 

ارزشهای "كافه نوستال"

ارزشهای اسلامی و انسانی در حوزه خدمات مديريت و مشاوره

کار ایمن، با کیفیت و به موقع

تعالی، بهبود مستمر و اصلاح الگوی مصرف

یادگیری، نوآوری، مشارکت سازمانی و کار گروهی

مشتری مداری