صدای راستین خاطرات و یادگارهای ملت ایران
info@cafenostal.com

مانیفست کافه نوستال

به عصر خداحافظی با دست های پدر و فراموشی خانه مادربزرگ وارد شده ایم، به جهان تازه ای که آدم هایش در جستجوی مادر هستند و به جهانی که نوستالژی دارد خودش را در عمق هر چیزی فرو می کند، از سیاست تا اقتصاد و فرهنگ با حسرت ها، خاطرات و دردهای بازگشت به خانه انباشته شده است. کافه نوستال عنوان یک پروژه فرهنگی، اجتماعی، مردم شناسانه، تاریخی و روانکاوانه است که با استفاده از شیوه روایت گری و نوشتاری متفاوت و نوین، به تحلیل، بازتعریف، نگاشت و نمایش مفهوم "نوستالژیا" و نقش آن در شکل گیری شخصیت و برساختن هویت جامعه می پردازد. کافه نوستال یک پویش و کمپین ملی و بین المللی برای ایجاد آرشیو خاطرات است، جایی که با مشارکت جامعه ای از افراد علاقمند به گذشته و نوستالژی ایجاد می شود. ثبت زنده خاطرات و ایجاد فضایی برای درک و فهم تازه ای از خاطرات، یادبودها و زمان های از دست رفته یک کشور، قوم یا ملت، هدف اساسی کافه نوستال است، جایی که امکان پیوند نسل ها و نزدیک تر شدن اندیشه ها و ادراکات دوره های تاریخی را فراهم می کند. نابودی، خطا، اشتباه، فراموشی، محو شدگی، زدوده گی، تخریب و نیستی در کمین همه بناها، معماری ها، یادبودها و خاطرات انسانی نشسته است، و ما به دنبال ایجاد جهانی موازی برای خاطرات هستیم. جامعه با حافظه تاریخی کوتاه مدت، هویت تاریخی گسسته، شخصیت روانی منفصل و جهان اندیشگانی متکثر و چهل تکه، باید بیش از هر چیز در جستجوی مکانیسم هایی برای افزایش حافظه تاریخی و پیش چشم نگاه داشتن مسیرها باشد. کافه نوستال در صدد تولید و ایجاد یک سوژه تاریخی تازه است، مردمانی که زمان از دست رفته کمتر و به تبع آن حسرت ها، عقده ها، دل تنگی ها و مالیخولیای کمتری داشته باشند. جامعه ای که درک کامل و یکپارچه ای از گذشته، خاطرات و میراث هایش ندارد، که بیشتر از درک گذشته به دنبال خاطره بازی و تکرار دوباره همان اشتباهات در قالب تازه است، فرار از خاطره بازی، غم گذشته خوردن، محو شدن در یک گذشته با شکوه و سینمایی، سرگرم شدن با افتخارات قومی و قبیله ای، و شکستن بت ها و اندیشه های بدون ارتباط با گذشته در دستور کار ما قرار دارد. نوستالژی با خاطره بازی، ورق زدن آلبوم های قدیمی، انتشار عکس های کودکی و افسوس های تاریخی نسبت و سر و کاری ندارد، در کافه نوستال با تعریف دوباره ای از نوستالژی روبرو خواهید شد. اینجا نوستالژی به معنای نوشتن، روایت، خواندن و ایستادن بر محور درزمانی و همزمانی گذشته و آماده شدن و مسیر سازی برای حرکت به سمت امر نو و تازه است. نوستالژی در کافه نوستال با امید به امر نوین و در حال آمدن نسبت دارد، حفظ نشانه ها، ردپاها و معناشناسی دقیق و بدون خطای خاطرات و گذشته ها، باز کردن راه برای رسیدن و ایجاد آینده ای است که قرار است به زمان حال سوژه های تاریخی تبدیل شود. پایان تاریخ و سناریوهای آخرالزمانی و ماشین های قیامت، همه فریب ها و خیالات زهرآلودی برای محو کردن انسان با همه خاطراتش هستند، تاریخ بیش از هر چیز به حلقه ای شبیه است و پایان برای هر ساختار حلقه ای، بی معنا است، تاریخ فقط می تواند دوباره شروع شود، یا تکرار شود، یا کمدی هایش در اجرای بعدی به تراژدی تبدیل شود، اما هیچگاه پایان نداشته و نخواهد داشت. انسان تنها با خاطراتش می تواند طعم ابدیت را لمس کند، و سبکی تحمل ناپذیر هستی را بر دوش بکشد. کافه نوستال صدای راستین خاطرات و یادگارهای ملت ایران است، یک روایت متفاوت که تفاوت دارد، یک صدای بی صدا و یک نمایش چندآوایی. کافه نوستال در نهایت نگاه دقیق به زمان حال است، ایجاد کننده جامعه و نسل هایی که به سرنوشت و مسیرهای پیش رویشان حساس هستند، نسل هایی که با تصمیم های مناسب به سوی فرار از جبر تاریخ و جغرافیایشان می روند، که ماموریت تاریخی شان را با دست های خودشان و با نگاه به دست های پدرانشان می نویسند، و با کتاب ها و خاطراتشان غریبه نمی شوند. نسل هایی که با کتاب پدربزرگ هایشان، اشتباه، تباهی، فریب و قصه های ممتد و سیاه نیست، که دیگر پدرهایشان را با آرزوی باغ و روی خاکی که شکل مردن دارد، تنها رها نمی کنند. کافه نوستال در تلاش است تا میوه های هر مقطع تاریخی را به همه نسل هایش هدیه دهد. در فرهنگِ مدرن و سياست هاى مبتنى بر پيشرفت و فرار از سنت ها، نوستالژی را نکوهش می‌کنند و جريان و ميل بازگشت به گذشته را نامطلوب یا نادرست می‌شمارند. اما تلاش براي بريدن بندناف انسان و خاطراتش، محكوم به شكست است و گذشته‌گرایی و جريان هاى "رترو" این روزها دامان خود مدرنیته را نیز گرفته است. ما در كافه نوستال، با چهار شكل از نوستالژی‌های مدرن و تازه برخورد خواهيم كرد، بازگشت به كودكى، بازگشت به خانواده، بازگشت به خود و بازگشت به آغوش مادرانه جهان. گذشته در كافه نوستال، هیچ‌گاه جذاب‌تر نيست و آینده نيز در شكل ترسناک‌ش دربرابر ما وجود ندارد، این وضعيت انسانى شامل تلاش همزمان براى بازگشت و ساختن يك جامعه و شهر آرمانى است، سپهر و شهرى نوستالژيك كه "رتروتوپیا" نام دارد. كافه نوستال برخاسته از پارادکس‌های مدرنیته است، جهانى كه دارد "رتروپيا" را به "يوتوپيا" ترجيح مى دهد، پیوستگی عجیب مدرنیته با نوستالژی شايد تم و پيرنگ اصلى داستان ها، روايت ها، معركه گيرى ها و نقالى هاى "كافه نوستال" است. 
 
لوگو و نشان سازمانى
 
علامت كافه نوستال بر اساس الزامات تاسيس يك برند فرهنگي در جمهوري اسلامي ايران شكل گرفته است، ارجاعاتي به فونت ها و چاپ هاي روزنامه ها و جرايد قديمي به همراه شباهت به لوگوها و علامت هاي تجاري قديمي ايراني نظير پيكان به منظور حركتي "نوين"، "نو" و "نوساخته" در مسير "نوستالژي" ها و خاطرات ايراني. علامت تجاري تلاش دارد از تركيب دو كلمه كافه و نوستالژي به ارجاعاتي نظير نو بودن؛ نوين بودن، اصيل و هر ساله بودن؛ از واژه "نو" به معناي تازه و نوين و واژه "ستال" كه گونه اي نوشتن "استايل" است. نوستال از تركيب واژه هاي "نوس" به معناي قوس و قزح و رنگين كمان، آژفنداك، تقليد سخن و گفتگوي ديگران را كردن و واژه "تال" به معناي آبگير، تالاب، استخر يا بركه بزرگ، طبق مس و نقره و طلا، نام دهي است جز دهستان زيراستاق بخش مركزي شهرستان شاهرود كه زادگاه صاحب برند است. در واژه "نوستال" در مجموع با رنگين كماني بر فراز آبگيري بزرگ روبرو هستيم، نوعي ظرف طلايي كه قوس و قزح دارد و خاطرات شيرين را منعكس مي سازد، فضايي براي اشتراك خاطرات و نوستالژي ها در قالب يك كافه مجازي و دلنشين.
لوگو و نشان تجارى "كافه نوستال" به سبك و سياق لوگوها و نشان هاي قديمي و تجاري ايران و برندهاي ملي و كهن ايراني طراحي شده است. اين لوگو از بخش ها، عناصر و استايل هاى ايراني و ملي الهام گرفته است و از چند بخش تشكيل شده است، شامل دو بخش از كلمات "كافه" و "نوستال" كه با رنگ قرمز در يك پس زمينه سفيد رنگ قرار دادند، اين دو واژه توسط يك سرى خط عمودي داراي بخش بندى ها و تقسيماتى هستند كه يادآور چاپ روي ديوار و ديوارنگاره هاي قديمي است، خطوط سياه رنگ در روي زمينه حروف و بخش ها براي ايجاد حس قدمت و تركيب "سرخ و سياه" به عنوان دو رنگ جذاب و مكمل است. دوايرى مثل لوگوى پيكان شامل يك دايره كه با خطوط به چهار قسمت تقسيم شده، بخش ديگر لوگو است كه با ارجاع و الهام به لوگوى قديمى پيكان و ايران خودرو به عنوان يك برند قديمي و ايراني با ويژگي هاي ملي به تركيب لوگو اضافه شده است.