صدای راستین خاطرات و یادگارهای ملت ایران
info@cafenostal.com

لوگو و نشان سازمانى

لوگو و نشان تجارى "كافه نوستال" به سبك و سياق لوگوها و نشان هاي قديمي و تجاري ايران و برندهاي ملي و كهن ايراني طراحي شده است. اين لوگو از بخش ها، عناصر و استايل هاى ايراني و ملي الهام گرفته است و از چند بخش تشكيل شده است ...

علامت كافه نوستال بر اساس الزامات تاسيس يك برند فرهنگي در جمهوري اسلامي ايران شكل گرفته است، ارجاعاتي به فونت ها و چاپ هاي روزنامه ها و جرايد قديمي به همراه شباهت به لوگوها و علامت هاي تجاري قديمي ايراني نظير پيكان به منظور حركتي "نوين"، "نو" و "نوساخته" در مسير "نوستالژي" ها و خاطرات ايراني. علامت تجاري تلاش دارد از تركيب دو كلمه كافه و نوستالژي به ارجاعاتي نظير نو بودن؛ نوين بودن، اصيل و هر ساله بودن؛ از واژه "نو" به معناي تازه و نوين و واژه "ستال" كه گونه اي نوشتن "استايل" است. نوستال از تركيب واژه هاي "نوس" به معناي قوس و قزح و رنگين كمان، آژفنداك، تقليد سخن و گفتگوي ديگران را كردن و واژه "تال" به معناي آبگير، تالاب، استخر يا بركه بزرگ، طبق مس و نقره و طلا، نام دهي است جز دهستان زيراستاق بخش مركزي شهرستان شاهرود كه زادگاه صاحب برند است. در واژه "نوستال" در مجموع با رنگين كماني بر فراز آبگيري بزرگ روبرو هستيم، نوعي ظرف طلايي كه قوس و قزح دارد و خاطرات شيرين را منعكس مي سازد، فضايي براي اشتراك خاطرات و نوستالژي ها در قالب يك كافه مجازي و دلنشين.
لوگو و نشان تجارى "كافه نوستال" به سبك و سياق لوگوها و نشان هاي قديمي و تجاري ايران و برندهاي ملي و كهن ايراني طراحي شده است. اين لوگو از بخش ها، عناصر و استايل هاى ايراني و ملي الهام گرفته است و از چند بخش تشكيل شده است، شامل دو بخش از كلمات "كافه" و "نوستال" كه با رنگ قرمز در يك پس زمينه سفيد رنگ قرار دادند، اين دو واژه توسط يك سرى خط عمودي داراي بخش بندى ها و تقسيماتى هستند كه يادآور چاپ روي ديوار و ديوارنگاره هاي قديمي است، خطوط سياه رنگ در روي زمينه حروف و بخش ها براي ايجاد حس قدمت و تركيب "سرخ و سياه" به عنوان دو رنگ جذاب و مكمل است. دوايرى مثل لوگوى پيكان شامل يك دايره كه با خطوط به چهار قسمت تقسيم شده، بخش ديگر لوگو است كه با ارجاع و الهام به لوگوى قديمى پيكان و ايران خودرو به عنوان يك برند قديمي و ايراني با ويژگي هاي ملي به تركيب لوگو اضافه شده است.