صدای راستین خاطرات و یادگارهای ملت ایران
info@cafenostal.com

درباره ما

اينجا "كافه نوستال" است، صداى راستين خاطرات و يادگارهاى ملت ايران، تكرار دوباره يادبودها و تعريف تازه اى از نوستالژياى جامعه اى كه حافظه تاريخی كوتاه مدت و از هم گسسته ای دارد. كافه نوستال، تلاش برای نزديك شدن به امر ناممكن است، رسيدنِ سر وقت به همه چيزهای در حال آمدن و دويدن با همه يادبودهايى كه دير يا زود، همسفرمان خواهند شد. كافه نوستال يك پاتوق جهان وطن است، استعاره ای از جان انسان و استمرارى از حال خوب همه زمان های از دست رفته.